Schwarcznyomda.hu | Termékdíj

Tisztelt Partnerünk!Ezúton szeretném tájékoztatni önöket egy fontos változásról.
2012.Január 1.napjától a reklámhordozó papír termékdíja 64ft/kg-ra változott,melyet még 27% áfa is terhel.A nyomdának kötelezettsége bevallást készítenie és a termékdíjat a NAV részére megfizetni.
Tekintettel arra, hogy a nyomda az esetek túlnyomó többségében egy terméket/nyomdaipari terméket hoz létre és annak felhasználásáról nincs tudomása, vagyis a gazdasági reklám tartalmat teljes bizonyossággal nem áll módjában megállapítania, röplap, egyéb szöveges kiadvány, vagy grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá térkép előállítására vonatkozik nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses termék reklámhordozó papírnak minősül-e.
A nyilatkozatot vagy a megrendeléskor, vagy a szerződés megkötésekor kell megtenni.Először is a reklámhordozó papír fogalma, melyet a Ktdt.[1] 2.§ 26. pontja határoz meg:

Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik –, továbbá a térkép.Címke, ha nem a csomagolás része, és ha nem tartalmaz szavatossági időt stb. pl.: céges matrica
Reklámot tartalmazó szórólap
Meghívó, rendezvényt hirdető plakát, szórólap
térkép
VHS, CD, DVD, Audió borító
könyv, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
havilap, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;”

Amennyiben részletesebben kíván tájékozódni a nyomdai termékdíjról az alábbi linken megteheti: www.termekdijinfo.hu